Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου του teachers.arnos.gr αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, διατηρούνται και προστατεύονται οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους:

  1. Συλλογή Πληροφοριών: Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, ενδέχεται να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, και άλλες σχετικές πληροφορίες για σκοπούς επικοινωνίας ή παροχής υπηρεσιών.

  2. Χρήση Πληροφοριών: Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με τους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις ενημερώσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

  3. Διατήρηση Δεδομένων: Οι πληροφορίες των χρηστών διατηρούνται με ασφάλεια και μπορεί να αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

  4. Διαμοιρασμός Δεδομένων: Δεν διαμοιράζονται οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών με τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, εκτός αν απαιτείται από νόμο ή δικαστική απόφαση.

  5. Ασφάλεια Δεδομένων: Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από απώλεια, κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

  6. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου: Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για οποιεσδήποτε αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται παραπάνω και εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας teachers.arnos.gr. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής, συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.